วิสัยทัศน์

โรงเรียนดีมีมาตรฐาน สร้างสรรค์คุณธรรม นำความรู้ มุ่งสู่เทคโนโลยี มีวิถีชีวิตพอเพียง

อัตลักษณ์

ลูกบางซ้าย เป็นคนดีและมีความรู้

โรงเรียนวิถีพุทธ

เข้าร่วมโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ

ข่าวสาร/ข้อมูล Covid-19

สถานการณ์ COVID-19 โรงเรียนบางซ้ายวิทยา

” style=”flex-basis:33.33%”>

ช่องทางข่าวสาร COVID-19

ข่าวสารโรงเรียนบางซ้ายวิทยา

นางสาวภิรญา กาลพัฒน์
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบางซ้ายวิทยา

ข่าวล่าสุด

หมวดหมู่ข่าวสาร

การติดต่อ