กิจกรรมไหว้ครูออนไลน์ ปีการศึกษา 2564

ยินดีต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่าน โปรดเลื่อนเพื่อรับชมภาพอินโฟกราฟิกประวัติวันไหว้ครู และท่องบทไหว้ครูไปพร้อม ๆ กัน จากนั้นกดปุ่มเข้าร่วมพิธีไหว้ครูด้านล่าง

การติดต่อ