การปรับเวลาในการเรียนออนไลน์

การปรับเวลาในการเรียนออนไลน์ โดยมีการเรียนคาบละ 30 นาที และให้นักเรียนมีเวลาพักสายตา 20 นาที เพื่อลดการจ้องหน้าจอโทรศัพท์และคอมพิวเตอร์มากเกินไป ด้วยรักและห่วงใยจาก ฝ่ายบริหาร คณะครูและบุคลากรทางศึกษาโรงเรียนบางซ้ายวิทยา

การติดต่อ