การแจกเอกสารการเรียนการสอน ประจำเดือนกรกฎาคม

วันที่ 6 กรกฎาคม 2564

การแจกเอกสารการเรียนการสอน ประจำเดือนกรกฎาคม โดยให้นักเรียนในแต่ละระดับชั้น มารับ-ส่งเอกสารการเรียนในช่วงเวลาที่กำหนด และดำเนินการตามมาตราการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด 19

การติดต่อ