การโอนเงินช่วยเหลือถึงมือผู้ปกครองครบ 100%

เพราะเราให้ความสำคัญกับผู้ปกครอง และนักเรียนทุกคน
เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2564 ทางโรงเรียนได้ดำเนินการโอนเงินช่วยเหลือถึงมือผู้ปกครองครบ 100% 
การติดต่อ