ประกาศกำหนดการเปิดเรียนตามปกติ (on-site)

ประกาศจากโรงเรียนบางซ้ายวิทยา

เรียน ท่านผู้ปกครองและนักเรียนทุกท่านทราบ “กำหนดการเปิดเรียนตามปกติ (on-site) วันที่ 1 ก.ค. 64 จะเปิดได้หรือไม่นั้นต้องรอฟังมติการประชุมของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดซึ่งจะประชุมสัปดาห์หน้า ไม่เกินวันที่ 29 มิ.ย. 64 จึงจะสามารถประกาศอย่างเป็นทางการได้”

การติดต่อ