ขั้นตอนการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา

ขั้นตอนการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา

📌หากไม่สะดวกในการดาวน์โหลดเอกสาร ทางโรงเรียนจะแจกเอกสารให้กับนักเรียนในวันที่นักเรียนมารับหนังสือที่โรงเรียน
📌เน้นย้ำให้ชำระเงินสำหรับคิวอาร์โค้ดที่เป็นชื่อของตนเองเท่านั้น
📌หากมีข้อสอบถามเพิ่มเติม ให้สามารถสอบถามได้ทางไลน์ฝ่ายการเงิน

การติดต่อ