งดการเรียนการสอน Online ระหว่าง วันที่ 26-30 กรกฎาคม 2564

ในระหว่างวันที่ 26-30 กรกฎาคม 2564 ฝ่ายบริหารและคณะครูโรงเรียนบางซ้ายวิทยา ร่วมใจกันงดการเรียนการสอนออนไลน์ และ งดสั่งการบ้านให้กับนักเรียน เพื่อให้ลูก ๆ บางซ้ายวิทยาทุกคนผ่อนคลายความเครียดจากการเรียนออนไลน์ “ด้วยรักและห่วงใย ลูก บ.ซ. ทุกคน”

การติดต่อ