จดหมายข่าว วันจันทร์ที่ 17 พฤศจิกายน ๒๕๖๔

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา วันพุธที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นางสาวพิชชากานต์ ถินต่าย รองผู้อำนวยการโรงเรียนบางซ้ายวิทยา และคุณครูฐิติพร สินสืบผล เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา

การติดต่อ