จดหมายข่าว ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เมื่อวันศุกร์ที่ 26 พ.ย. 2564 โรงเรียนบางซ้ายวิทยา ได้รับความอนุเคราะห์จากท่านนายกเทศบาลตำบลบางซ้าย ท่านนายก บุญเลิศ ยี่อำพันธ์ และเจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบลบางซ้ายทุกท่าน เครือข่ายคุณภาพ ที่ร่วมสนับสนุนการพัฒนาการศึกษา โดยการช่วยเหลือจัดเตรียมสถานที่ ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรค และทำความสะอาดอาคารเรียน ตลอดจนขนย้ายสิ่งของที่ไม่จำเป็นออกจากอาคารเรียนต้อนรับการเปิดเรียน on site ด้วยความขอบพระคุณอย่างสูงยิ่ง

วันที่ 26 พ.ย.2564 โรงเรียนบางซ้ายวิทยา นำโดยท่านผู้อำนวยการณัฏฐนิธ กาลพัฒน์ คณะกรรมการบริหารโรงเรียน คุณครู และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ได้ดำเนินการ จัดทำฉากกั้นรับประทานอาหาร สำหรับนักเรียน ตามมาตรการของ ศบค. ในช่วงเปิดเรียน on site ขอบพระคุณนายอำเภอปริญ นิทัศน์เอก นายอำเภอบางซ้าย ที่อนุเคราะห์กระดาษแข็งจากการทำเตียงกระดาษของศูนย์พักคอยที่ยังไม่ได้ใช้งานเป็นวัสดุทำฉากกั้นรับประทานอาหารครั้งนี้ด้วยความขอบพระคุณยิ่ง

การติดต่อ