ปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 (ฉบับใหม่)

โรงเรียนบางซ้ายวิทยาได้ปรับปรุงปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 (ฉบับใหม่) ตามที่ สพฐ. ได้กำหนด ในวันที่ 29 เมษายน 2564 เพื่อปรับตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ระลอกใหม่
ข้อมูลอ้างอิง : https://moe360.blog/2021/04/29/obec-calendar/
การติดต่อ