ประกาศผลการจัดสรรที่เรียนให้กับนักเรียนที่ยื่นความจำนงให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดหาที่เรียน

ประกาศผลการจัดสรรที่เรียนให้กับนักเรียนที่ยื่นความจำนงให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดหาที่เรียน

โดยให้นักเรียนมารายงานตัวใน วันอาทิตย์ที่ 30 พ.ค. 2564 ณ.ห้องวิชาการ โรงเรียนบางซ้ายวิทยา เวลา 08.30 -12.00 น.
โดยเตรียมเอกสารตามประกาศแนบ
**เฉพาะนักเรียนที่มีรายชื่อตามนี้เท่านั้น ม.1 และ ม.4

การติดต่อ