ประกาศยกเลิกการรับเอกสารตามจุดนัดหมาย ในวันที่ 31 ตุลาคม 2564

แจ้งนักเรียนและผู้ปกครอง ในวันที่ 31 ตุลาคม 2564 ทางโรงเรียนขอยกเลิกการรับเอกสารตามจุดนัดหมาย เพื่อป้องกันอันตรายเนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมเส้นทางและจุดรับเอกสาร หากมีการเปลี่ยนแปลง จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

 

 

การติดต่อ