ประกาศแจ้งนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 กำหนดการมารับเอกสารการเรียน

ประกาศแจ้งนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 โรงเรียนบางซ้ายวิทยา
เน้นย้ำให้นักเรียนม.1 และ ม.4 กดยืนยันตัวตน https://forms.gle/KjHUh3ZCjt5AX72SA ลิ้งค์นี้
หากไม่ยืนยันในวันเวลาที่กำหนด นักเรียนจะไม่ได้รับในทุกข้อที่กล่าวมา และจะถือว่านักเรียนสละสิทธิ์
✅ ให้นักเรียนเตรียมตัวให้พร้อม ทำตามมาตรการการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19
✅ รับหนังสือตามวันเวลาและสถานที่ ที่กำหนดตามประกาศนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง
 
 
การติดต่อ