ประกาศ กำหนดการการฉีดวัคซีน เข็มที่ 2

แจ้งกำหนดการ
การฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ของนักเรียนโรงเรียนบางซ้าย
 
  • วันที่ 15 พฤศจิกายน 64 เวลา 8.00-11.30 น.  นักเรียนชั้น ม.2 , ม.3 ทั้งหมด และ ม.6/2
  • วันที่ 15 พฤศจิกายน 64 เวลา 13.00-16.00 น. นักเรียนชั้น ม.1 ทั้งหมด และ ม.6/1
  • วันที่ 16 พฤศจิกายน 64 เวลา 8.00-11.30 น.  นักเรียนชั้น ม.4 , ม.5 ทั้งหมด และ ม.6/3
 
ให้นักเรียนมาในเวลาที่กำหนด สถานที่รับวัคซีน โรงพยาบาลบางซ้าย
 
โดยนักเรียนทุกคนต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนมาด้วยทุกคน และต้องพาผู้ปกครองมาด้วย เนื่องจากนักเรียนยังไม่บรรลุนิติภาวะ
 
นักเรียนคนไหนไม่สะดวกมาวันเวลาดังกล่าว กรุณาแจ้งผ่านทางคุณครูที่ปรึกษา
 
การติดต่อ