ประกาศ แจ้งนักเรียนเข้าห้องเรียนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

นักเรียนสามารถเข้าเรียนออนไลน์ได้ทุกวิชา โดยคลิ๊กลิงก์ที่ให้ หรือสแกน QR code จากนั้นให้เข้าเลือกโฟลเดอร์ห้องของตนเอง นักเรียนจะพบห้องเรียนออนไลน์วิชาต่าง ๆ
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ครูที่ปรึกษา
เข้าลิงก์ได้ที่นี่ : https://zhort.link/k8H
 
การติดต่อ