ประกาศ แจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาในการฉีดวัคซีนให้กับนักเรียน

โรงเรียนได้รับแจ้งจากทางโรงพยาบาลบางซ้าย
งานอนามัยโรงเรียนจึงขอแจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาในการฉีดวัคซีนให้กับนักเรียน
ในวันที่ 12 ตุลาคม จากเดิม
ช่วงเช้า จากเวลาเดิม 8.00-11.00 น. เป็น 10.00 น.
ช่วงบ่าย จากเวลาเดิม 12.00 น. เป็น 13.00 น.
การติดต่อ