บรรยากาศกิจกรรมเกษมสันต์วันเกษียณ สื่อสัมพันธ์ออนไลน์

VTR ประวัติผู้เกษียณอายุราชครู ปีการศึกษา 2564

 

 

 

บรรยากาศงานเกษมสันต์วันเกษียณ

 

 

 

บทกลอน แด่ครูผู้เกษียณ ปี 2564

 

 

 

 

ภาพบรรยากาศงานเกษมสันต์วันเกษียณ ปี 2564

สามารถดูภาพเพิ่มเติมได้ที่ shorturl.at/dxJM8

การติดต่อ