เอกสารประกอบขอรับเงินช่วยเหลือจำนวน 2,000 บาท

ประกาศแจ้งนักเรียนโรงเรียนบางซ้ายวิทยา
เรื่อง เอกสารประกอบขอรับเงินช่วยเหลือจำนวน 2,000 บาท
 
ให้นักเรียนนำเอกสารสามอย่างประกอบด้วย
  • บัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียน
  • บัตรประจำตัวประชาชนผู้ปกครอง
  • และบัญชีธนาคาร วางบนกระดาษเอสี สีขาวแนวตั้งตามแบบ เขียนข้อความด้านบน และด้านล่างตามตัวอย่าง ถ่ายภาพเต็มกรอบภาพ ให้ชัดเจน ส่งให้ครูที่ปรึกษา เพื่อเป็นหลักฐานการโอนเงิน

การติดต่อ