การยืนยันตัวตนศึกษาต่อของนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4

ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2564 โดยให้นักเรียนและผู้ปกครองตรวจสอบรายชื่อและยืนยันตัวตนได้ตั้งแต่วันนี้ ตามลิ้งค์ที่กำหนดดังต่อไปนี้

https://forms.gle/KjHUh3ZCjt5AX72SA

การติดต่อ