การอัพเดทโปรแกรม bookmark2551 สำหรับปีการศึกษา 2564

การติดตั้งตัวอัพเดทโปรแกรม BookMark2551

1. ทำการติดตั้งโปรแกรม bookmark2551 ก่อน หากมีโปรแกรม BookMark2551 อยู่แล้ว ให้ผ่านขั้นตอนนี้ไปได้เลย
2. ดาวน์โหลดไฟล์ bookmark2551.exe แล้วให้สำเนาไปวางที่ C:\Semester2551 โดยให้วางทับไฟล์เดิม
3. ทดลองเปิดโปรแกรมใช้งานได้เลย หากโปรแกรมแจ้งว่าไม่สามารถติดต่อกับฐานข้อมูลได้ให้ติดตั้งไฟล์ AccessRuntime

  • ไฟล์สำหรับอัพเดต bookmark255.exe >>กดดาวโหลดที่นี่ << หรือ copy ลิ้งด้านล่าง
    http://122.154.174.36/secondary56/03U%20BookMark2551Update_01-06-2564/bookmark2551.exe
  • โปรแกรม bookmark2551 (กรณีท่านใดที่ยังไม่ติดตั้ง) >>กดดาวโหลดที่นี่ << หรือ copy ลิ้งด้านล่าง
    http://122.154.174.36/secondary56/03%20BookMark2551SetUp_30-09-2558/BookMark2551SetUp.exe
  • กรณีโปรแกรมแจ้งว่าไม่สามารถติดต่อกับฐานข้อมูลได้ AccessRuntime >>กดดาวโหลดที่นี่ << หรือ copy ลิ้งด้านล่าง
    http://122.154.174.36/secondary56/03%20BookMark2551SetUp_30-09-2558/AccessRuntime_2013_x86_en-us.exe

การติดต่อ